Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 21-May-2024 05:47:53 AM 
Back  
R14.5 Delayed Payment (Stage 1) of Financial Year 2023-2024

State : UTTAR PRADESH District : ALIGARH Block : DHANIPUR

Unit (In Lakhs.)

S.No Panchayat Delayed Payment Between 0-8 Days Delayed Payment Between 9-15 Days Delayed Payment Between 16-30 Days Delayed Payment Between 31-60 Days Delayed Payment Between 61-90 Days Delayed Payment more than 90 Days Total Delayed Payment Total Payment For Financial Year2023-2024
Total Transactions Amount Involved Total Transactions Amount Involved Total Transactions Amount Involved Total Transactions Amount Involved Total Transactions Amount Involved Total Transactions Amount Involved Total Transactions Amount Involved Total Transactions Amount Involved
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 =7+9+11+13 16 =8+10+14 17 =3+5+7+9+11+13 18 =4+6+8+10+14
Total 30315 360.48 159 2.33 17 0.11 15 0.18 0 0 0 0 32 0.29 30506 363.1
1 AAJAMABAD MACHUA 838 10.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 10.77
2 ADAL 726 6.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 6.58
3 ADAUN 1429 12.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1429 12.77
4 ALEEPUR 353 4.96 0 0 4 0.04 0 0 0 0 0 0 4 0.04 357 5
5 ALHDADPUR 690 6.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 6.81
6 BALLUKHERA 576 7.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 7.41
7 BALRAM PUR 123 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0.65
8 BARKATPUR 474 6.23 0 0 0 0 5 0.02 0 0 0 0 5 0.02 479 6.25
9 BAROTHA 399 5.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 5.86
10 BAUNARE 124 1.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 1.51
11 BHAKRI AHIVASI 441 3.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 3.54
12 BHARAM PUR 834 4.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 4.98
13 BHATOLA 607 8.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 8.87
14 BHAWANGARI 484 7.35 6 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 7.4
15 BHAWN KHEDA 757 9.13 2 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 9.2
16 BHOJPUR 306 3.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 3.53
17 BHRTUAA 503 4.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 4.26
18 BHUDA KISHAN GARHI 79 0.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0.62
19 BUDHANSEE 769 9.54 28 0.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 10.03
20 CHANGARE 627 8.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 8.32
21 CHAUGANPUR 138 2.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 2.04
22 CHIDAWLI 182 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 2.6
23 DHIRDHARPUR 76 1.35 5 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1.38
24 DIHAULI 492 6.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 6.42
25 GHASHIPUR 432 4.33 3 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 4.34
26 GURSHIKRANPUR 737 8.97 56 0.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 9.8
27 GUVALRA 90 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0.94
28 HAIJPUR FATEKHAN 125 1.07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1.07
29 HARDUA GUNJ DEHAT 417 5.19 0 0 9 0.04 10 0.16 0 0 0 0 19 0.2 436 5.39
30 IKREE 575 5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 5.18
31 IMLANI 554 7.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 7.49
32 ISHANPUR 114 1.92 2 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 1.95
33 JALLUPUR SIHAIRA 355 4.31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 4.31
34 JASRATHPUR KALYANPUR 498 6.27 1 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 6.27
35 KALAI 960 14.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 14.34
36 KAMALPUR 342 3.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 3.73
37 KESHOPUR GADRANA 381 3.42 0 0 3 0.03 0 0 0 0 0 0 3 0.03 384 3.45
38 KHAN ASHALM PUR 425 6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 6.12
39 KHANGARHI 149 2.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 2.42
40 KHARAI 485 6.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 6.04
41 KHEDAKHURD 583 7.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 7.75
42 KHEDAVUJURG 166 2.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 2.55
43 KHITKARI 880 10.33 8 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 10.35
44 KOCHHOD 579 6.66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 6.66
45 MAMHOODPUR 269 3.04 3 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 3.15
46 MAY 105 2.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 2.08
47 MEERPUR 438 6.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 6.19
48 MORTHAL 563 6.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 6.29
49 MUSEPUR JALAL 538 5.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 5.69
50 NAYABANSH 301 3.36 3 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 3.38
51 NIDHOLA 611 9.51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 9.52
52 NIJAWATPUR BOORANA 144 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1.66
53 PANETHI 293 3.67 1 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 3.7
54 PIKHLONI 494 5.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 5.75
55 RAHSUPUR 524 5.47 25 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 5.92
56 ROHINASINGH PUR 587 7.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 7.51
57 RUSTAMPUR AILAM 109 1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 1.31
58 SAHAVAJPUR 140 1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 1.14
59 SHAHPUR 350 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 5.1
60 SHAJHAPUR TAJPUR 435 5.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 5.07
61 SHAMSATPUR MACHUAA 618 6.96 6 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 7.11
62 SIKANDRAPUR MACHUA 313 3.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 3.74
63 SILLA VISHAVANPUR 261 2.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 2.58
64 SONOTHO GOKULPUR 410 5.12 3 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 5.15
65 UKAVALI 230 2.9 1 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 2.9
66 UKHLANA 868 11.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 11.55
67 UKRANA 523 6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 6.12
68 VARANADI 317 3.54 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 318 3.54
Total 30315 360.48 159 2.33 17 0.11 15 0.18 0 0 0 0 32 0.29 30506 363.1

Excel View    Report Last Updated on:20/05/2024