Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 30-May-2024 02:30:48 PM 
Back  
Agewise Persons Employed in Financial Year - 2023-2024

State : UTTAR PRADESH District : PRAYAGRAJ Block : BAHADURPUR
S.No Panchayat Agewise Registered and Employed Persons
18-30 31-40 41-50 51-60 61-80 Greater than 80
Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 BAHADURPUR 3.68 33.33 24.03 46.67 30.74 20 20.56 0 18.61 0 2.38 0
2 BAHADURPUR KACHHAR 6.25 9.76 16.6 36.59 14.55 12.2 14.55 2.44 4.94 2.44 0 0
3 BANI 1.52 11.3 10.1 21.74 14.29 18.26 9.29 10.43 6.46 2.61 0.11 0
4 BARAI PUR 0.36 0 4.64 5.93 5.48 5.93 3.88 1.48 3.52 1.48 0.04 0
5 BARI 0.92 6.91 6.07 8.94 8.33 12.2 7.35 13.01 3.74 4.07 0 0
6 BAZAHA 1.27 3.86 5.93 11.29 6.41 9.92 5.87 5.51 2.9 1.65 0.1 0
7 BHADKAR 2.11 3.77 6.35 9.33 6.35 6.55 4.61 3.97 3.02 4.37 0.08 0
8 BHOPAT PUR 0.45 0.54 1.99 3.23 2.49 2.87 1.88 2.51 1.53 0.54 0.07 0
9 BIKAPUR 1.72 2.79 2.62 4.33 1.59 3.25 1.1 2.17 0.5 1.08 0 0
10 CHAKIYA HINAUTA 0.44 0.44 2.33 1.46 2.31 2.04 2.21 1.02 1.48 1.02 0.03 0
11 CHHIBAIYA UPARHAR 0.49 0 2.24 0 2.74 0 2.25 0 2.15 0 0.01 0
12 DALAPUR 0.72 1.77 2.68 5.31 2.34 3.03 1.4 2.28 0.72 0.76 0.03 0
13 DEVKALI 1.12 3.24 2.8 5.2 3.16 7.55 2.29 5.29 0.96 1.18 0 0
14 DEWARIYA 0.09 0.18 0.73 1.35 1.55 3.59 1.27 2.78 0.55 0.54 0.03 0
15 DHAMOIYA 0.25 0.6 1.28 1.62 1.48 1.45 0.84 0.85 0.61 0.26 0.02 0
16 DHARAULI 0.86 1.56 1.87 3.79 2.04 4.17 1.56 2.53 0.96 0.89 0 0
17 DHARHARA CHAKIYA 0.58 0.63 1.3 1.69 1.66 1.55 1.42 0.92 0.92 0.56 0 0
18 DHOKARI 0.35 0.53 1.55 1.72 2.04 2.12 1.19 1.26 0.96 0.4 0.03 0
19 DUBAWAL 0.19 0.5 1.19 1.94 1.44 1.75 1.39 0.75 0.79 0.38 0.05 0
20 FAIZULLAPUR 0.29 0.12 0.85 0.19 1.11 0.19 1.01 0.31 0.64 0 0.02 0
21 GULAL PUR 0.17 0.3 0.63 1.14 0.83 1.08 0.69 0.6 0.65 0.66 0.01 0
22 JAITPUR 0.15 0.18 0.48 0.24 0.85 0.94 0.46 0.12 0.28 0.06 0 0
23 KAITHWAL 0.41 0.12 0.92 0.29 0.99 0.58 0.65 0.46 0.34 0.12 0 0
24 KAKRA UPARHAR 0.29 0.11 0.83 0.57 0.77 0.51 0.66 0.45 0.54 0.34 0.02 0
25 KANDI 0.34 0.22 1.23 0.5 1.48 0.56 0.95 0.33 0.53 0.22 0.01 0
26 KARANPUR 0.22 0.11 0.85 0.44 0.75 0.44 0.58 0.33 0.45 0.16 0 0
27 KASERUA KHURD 0.12 0.27 0.61 0.8 0.62 0.91 0.5 0.43 0.28 0.11 0.02 0
28 KATIYARI CHAKIYA 0.54 0.47 1.48 0.68 1.29 0.47 0.91 0.31 0.52 0.21 0.01 0
29 KATWARUPUR 0.21 0.4 1.16 1.88 1.08 1.59 0.75 0.99 0.55 0.59 0.01 0
30 KODRU 0.18 0.14 0.68 0.91 0.69 0.91 0.51 0.72 0.39 0.34 0 0
31 KOTARI 0.05 0.05 0.27 0.24 0.59 0.29 0.57 0.14 0.2 0.1 0.01 0
32 KOTWA 0.14 0.23 0.64 1.28 1.07 1.1 0.83 1.28 0.73 0.32 0.02 0.05
33 LILAPUR KALA 0.16 0.27 0.61 0.58 0.72 0.58 0.48 0.31 0.26 0.09 0 0
34 LILAPUR KHURD 0.03 0.09 0.36 0.57 0.51 0.79 0.4 0.7 0.27 0.26 0 0
35 LODHWA 0.13 0.25 0.71 1.08 0.79 1.49 0.8 1.7 0.56 0.79 0.01 0
36 MAHRAUD 0.12 0.4 0.43 1 0.47 1.04 0.37 0.8 0.19 0.28 0 0
37 MALKHANPUR 0.5 0.19 1.25 0.69 1.31 1.35 0.86 0.77 0.84 0.69 0.03 0
38 MANDAUR 0.08 0.25 0.61 2.25 0.77 2.11 0.59 0.8 0.41 0.18 0 0
39 MEDUWA 0.04 0 0.44 0.47 0.45 0.32 0.38 0.32 0.24 0.14 0.01 0
40 meerapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MURARPATTI 0.1 0.11 0.84 0.57 1.01 0.49 0.63 0.25 0.31 0.07 0 0
42 MUSTAFABAD 0.2 0.07 0.54 0.83 0.54 0.55 0.52 0.38 0.32 0.24 0.02 0
43 NIVI KALA 0.09 0.1 0.63 0.97 0.52 1.11 0.39 0.6 0.23 0.2 0 0
44 PAHADPUR 0.09 0 0.66 0.3 0.88 0.23 0.63 0.37 0.42 0.13 0.01 0
45 PALI KARANPUR 0.06 0.03 0.37 0.2 0.64 0.43 0.37 0.26 0.28 0.1 0 0
46 PATTI VAIRISAL 0.15 0.2 0.5 0.36 0.53 0.23 0.25 0.2 0.3 0.1 0 0
47 RAMAIPUR 0.19 0.13 0.45 0.38 0.44 0.26 0.43 0.42 0.24 0.26 0 0
48 RAMNAGAR 0.04 0.03 0.34 0.16 0.29 0.32 0.23 0.16 0.21 0.22 0 0
49 RAMNATHPUR 0.3 0.37 0.74 0.9 0.72 0.56 0.46 0.4 0.32 0.16 0.01 0
50 RAMPUR URF BALRAMPUR 0 0 0.19 0.12 0.22 0.09 0.15 0.03 0.11 0.15 0 0
51 rataura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 RITHAIYA 0.17 0.51 0.82 1.01 0.91 1.22 0.66 0.74 0.45 0.33 0 0
53 Sahso 0.08 0.38 0.43 0.64 0.6 0.52 0.35 0.49 0.23 0.2 0 0
54 Sarai Lahurpur 0.17 0.48 0.45 0.46 0.49 0.46 0.42 0.48 0.18 0.09 0 0
55 sarai nooruddinpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 SARAY RAHIYA 0.09 0.31 0.68 0.5 0.67 0.56 0.44 0.42 0.27 0.2 0 0
57 SEMRA 0.15 0.19 0.7 0.5 0.64 0.28 0.52 0.44 0.27 0.06 0 0
58 Sigramau 0.02 0.05 0.15 0.41 0.25 0.65 0.2 0.32 0.15 0.24 0.01 0
59 Sihipur 0.3 0.98 0.48 1.35 0.41 0.88 0.32 0.75 0.21 0.39 0 0
60 soni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 SUDANIPUR KALA 0.04 0.13 0.28 0.65 0.46 1.11 0.29 0.65 0.21 0.15 0.01 0
62 SUDANIPUR KHURD 0.01 0.03 0.39 0.15 0.45 0.25 0.32 0.2 0.23 0.05 0 0
63 UMARI 0.17 0.12 0.45 0.49 0.37 0.39 0.21 0.34 0.07 0.12 0.03 0
64 VIRGAPUR 0.16 0.19 0.53 0.65 0.53 0.58 0.37 0.19 0.28 0.1 0.01 0
65 YARNA 0.14 0.24 0.44 0.5 0.43 0.33 0.4 0.17 0.16 0.02 0 0
66 ZAMUNIPUR 0.04 0.02 0.3 0.36 0.36 0.24 0.34 0.24 0.24 0 0.01 0
Total 7.04 10.71 26.46 29.94 29.6 30.08 22.22 20.62 14.36 8.63 0.32 0.02

Download In Excel               Print