Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 21-May-2024 05:51:49 AM 
Back  
Agewise Persons Employed in Financial Year - 2023-2024

State : UTTAR PRADESH District : BAREILLY Block : DAMKHAUDA
S.No Panchayat Agewise Registered and Employed Persons
18-30 31-40 41-50 51-60 61-80 Greater than 80
Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ABHAYPUR MAHMUDPUR 3.47 10.98 21.59 30.49 54.09 41.46 16.5 14.63 4.34 2.44 0 0
2 ARSIYA BOJH 0.47 1.15 8.41 17.94 32.5 34.35 10.4 10.31 6.06 4.96 0.05 0
3 ATARIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BAHADURGANJ 0.6 1.61 6.78 4.84 17.73 14.78 4.38 4.84 2.86 3.49 0.07 0
5 BAIKAR NANDA 1.02 1.68 7.18 14.94 10.92 16.62 4.69 8.54 1.96 1.52 0.03 0
6 BAIKAR SHAHPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BAKAINIYA SWALE 0.72 0.91 2.6 4.17 4.76 5.99 1.88 2.86 1.39 0.65 0 0
8 BAKENIA KALE KHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BALPUR 0.5 0.91 3.16 3.86 7.46 5.56 2.76 2.27 0.52 0.23 0 0
10 BANS BOJH 0 0 0.87 2.42 1.67 2.63 1.04 1.26 1.14 1.05 0.02 0
11 BASANT NAGAR 0.12 0.57 1.25 1.05 4.66 4.87 1.49 2.2 0.75 0.48 0.02 0
12 BASUPURA 0.29 0.18 1.1 0.91 3.88 2.28 1.17 0.91 0.15 0.09 0 0
13 BHAIRPURA 0.11 0.16 1.24 2.64 3.38 4.61 1.58 1.73 0.72 0.66 0.02 0
14 BHOGPUR 0 0 1.89 0.87 3 1.81 1.62 1.18 0.66 0.47 0 0
15 BHOJPUR SARVSUKH 0.2 0.22 1.3 1.71 3.15 2.97 1.42 0.74 0.16 0.15 0 0
16 BHUDA BHADURPUR 0.24 0.34 1.89 2.9 8.43 4.92 1.24 1.08 0.1 0 0 0
17 BHUDVA 0.41 0.93 1.61 3.73 2.8 1.99 1.08 0.93 0.23 0.12 0 0
18 BHULA BHULANIYA 0.18 0.56 1.89 3.09 3.24 3.82 1.47 1.41 0.73 0.67 0.01 0
19 BONDA 0.09 0.05 1.65 1.87 2.78 2.51 0.54 0.59 0.35 0.21 0.02 0
20 CHOUDERA 0.05 0.26 0.65 1.17 2.98 2.3 0.57 0.36 0.24 0.1 0.01 0
21 CHURAILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 CHURELI 0.03 0 1.11 1.54 3.44 6.39 1.64 2.63 0.48 0.77 0 0
23 DAMKHODA 0.6 0.81 1.97 1.91 3.08 2.42 1.24 0.81 0.52 0.25 0 0
24 DANDIYA NAGLA 0.02 0.08 0.81 0.82 2.47 1.84 0.92 0.69 0.55 0.37 0.01 0
25 DEVIPURA 0.36 1 1.93 3.48 2.68 3.52 0.91 1.26 0.23 0.19 0 0
26 DHAKIYA 0 0 0.4 0.54 1.28 1.45 0.31 0.25 0.1 0.11 0 0
27 DOPAHRIYA 0.09 0.28 0.41 0.56 1.6 1.75 0.42 0.49 0.14 0.1 0 0
28 GARGAIYA 0.15 0 0.61 0.24 1.93 0.14 0.46 0 0.26 0 0 0
29 GAURI KHEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 GHAT GAWAN 0.25 0.57 1.38 2.58 2.59 4.31 1.13 1.79 0.46 0.53 0.01 0
31 GOPALPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 GULADIYA MOHAMMAD HUSAIN 0.02 0.03 0.4 0.49 0.75 0.99 0.28 0.28 0.08 0.03 0 0
33 IGRAH 0.1 0.12 0.55 0.91 1.36 0.72 0.62 0.36 0.18 0.12 0 0
34 JAFRA 0.02 0.03 0.4 0.56 1.01 0.68 0.54 0.59 0.2 0.06 0 0
35 JAGAN DANDI 0.12 0.29 0.66 0.72 1.56 0.87 0.56 0.32 0.16 0.03 0 0
36 JOKHANPUR 0.1 0.3 1 2.04 1.22 1.68 0.36 0.47 0.28 0.25 0 0
37 KACHNARI 0.03 0 0.8 0.74 2.62 1.75 0.9 1.03 0.39 0.27 0 0
38 KANMAN 0.1 0.03 0.29 0.24 1.25 0.63 0.3 0.13 0.07 0.05 0 0.03
39 KARANPUR 0.03 0.13 0.42 0.62 0.74 0.8 0.3 0.18 0.1 0.03 0 0
40 KATHARRA 0.11 0.15 0.36 0.36 0.94 0.48 0.31 0.2 0.05 0 0 0
41 KHADA RAMNAGAR 0.07 0.12 0.46 0.57 1.42 1.44 0.4 0.4 0.16 0.15 0 0
42 KHAJURIYA 0.03 0.12 0.51 1.09 1.32 1.66 0.65 1.07 0.16 0.12 0 0
43 KHAMARIYA GOPADANDI 0.1 0.2 1.2 2.23 2.88 3.51 0.74 0.95 0.15 0.2 0 0
44 KHIRNI 0.09 0.26 0.56 0.87 1 1.62 0.5 0.6 0.28 0.45 0 0
45 KUNDRA 0.02 0 1.17 0.5 1.84 0.48 0.78 0.4 0.21 0.1 0.01 0
46 LAVEDI 0.08 0.14 0.59 0.54 1.04 0.48 0.3 0.12 0.23 0.08 0 0
47 MADHOPUR 0.15 0.17 0.83 1.62 1.8 2.94 0.74 1.06 0.47 0.58 0 0
48 MAGRI NAVADA 0.05 0.11 0.51 0.6 1.65 1.19 0.54 0.55 0.17 0.08 0 0
49 MANGADPUR 0.01 0.02 0.26 0.24 0.46 0.43 0.18 0.17 0.09 0.11 0 0
50 MANUNAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 MILAK PICHHOUDA 0.08 0.12 1.16 1.38 2.1 2.11 0.89 1.1 0.22 0.16 0 0
52 MINTARPUR 0.18 0.45 0.37 1.09 0.5 0.96 0.2 0.36 0.1 0.09 0 0
53 MOHANPUR 0.03 0.02 0.27 0.22 0.91 0.97 0.18 0.22 0.04 0.05 0 0
54 MUDIYA NASEER 0.06 0.05 0.57 0.5 1.09 0.83 0.43 0.37 0.19 0.25 0 0
55 MUDIYA NAVI BAKHSH 0.02 0.02 0.71 0.23 1.14 0.23 0.47 0.07 0.2 0.07 0 0
56 MURARPUR 0.08 0.13 0.35 0.25 0.68 0.39 0.22 0.2 0.03 0 0 0
57 PACHUA 0.06 0.13 0.4 0.36 0.76 0.47 0.24 0.15 0.06 0.02 0 0
58 PAIGA 0.04 0.03 0.29 0.26 0.79 0.43 0.14 0.1 0.03 0 0 0
59 PIPRA NANKAR 0.01 0 0.36 0.19 1.45 0.82 0.37 0.46 0.12 0.19 0 0
60 PURAINIYA 0.1 0.21 0.53 1.12 1.02 1.07 0.34 0.32 0.2 0.18 0 0
61 PURENA TAL 0.03 0.11 0.19 0.39 0.38 0.44 0.17 0.12 0.03 0 0 0
62 RAHPURA GANEEMAT 0.03 0.09 0.61 0.39 1.6 0.7 0.21 0.12 0.18 0.03 0 0
63 RAMPURA 0.05 0.1 0.3 0.22 1.08 0.62 0.25 0.21 0.07 0.01 0 0
64 RATH 0.02 0.03 0.21 0.18 0.42 0.22 0.2 0.28 0.09 0.12 0 0
65 ROHANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SIMRA 0.01 0 0.27 0.12 0.62 0.33 0.33 0.22 0.16 0.1 0 0
67 SINDHAURA 0.04 0.1 0.38 0.56 0.93 0.59 0.26 0.11 0.17 0.1 0 0
68 SINGOTHI 0.02 0.03 0.31 0.69 0.76 0.96 0.31 0.32 0.18 0.07 0 0
69 SINGTARA 0.08 0.11 0.3 0.32 1.14 0.31 0.38 0.21 0.11 0.01 0.01 0
70 SUKATIYA 0.03 0.01 0.38 0.15 1.11 0.33 0.33 0.12 0.14 0.06 0 0
71 THIRIYA NATHMAL 0 0 0.15 0.16 0.43 0.49 0.25 0.42 0.15 0.22 0.01 0.01
72 UDRA 0.08 0.08 0.34 0.38 0.58 0.54 0.35 0.28 0.07 0.08 0 0
73 UNHAINI JAGEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2.76 5.06 21.82 28.35 50.93 44.11 17.46 17.14 6.96 5.31 0.07 0.03

Download In Excel               Print