Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 21-May-2024 05:40:33 AM 
Back  
Agewise Persons Employed in Financial Year - 2023-2024

State : UTTAR PRADESH District : BAREILLY Block : BAHERI
S.No Panchayat Agewise Registered and Employed Persons
18-30 31-40 41-50 51-60 61-80 Greater than 80
Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AADALPUR 8.92 11.63 32.92 36.05 34.77 33.72 18.46 15.12 4.92 3.49 0 0
2 AAKHA 2.82 4.94 12.27 14.2 25.28 17.9 15.71 7.41 4.05 2.47 0 0
3 AAM DANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AMBARPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AMKHEDA 1.87 3.34 13.91 20.06 14.71 17.55 6.42 9.47 4.33 4.46 0 0
6 BADAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BAHADURPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BAHAPUR 1.02 0.87 5.6 6.32 13.68 9.37 6.97 4.14 2.14 1.09 0.05 0
9 BAHIPUR 1.95 3.89 6.24 9.88 8.97 11.38 4.64 5.09 1.37 0.9 0.12 0.15
10 BANJARIYA 1.67 2.22 4.92 6.06 6.1 6.06 2.59 2.47 0.59 0.62 0.03 0
11 BANKOLI 1.02 1.48 4.56 4.22 7.51 5.7 3.81 2.53 1.31 0.63 0.03 0
12 BARGAWAN 0.1 0.29 2.27 2.4 5.12 4.31 2.46 2.01 0.88 0.19 0.02 0
13 BHAINSIYA 0.59 0.85 2.44 2.21 4.1 3.74 2.99 3.32 1.81 1.11 0.11 0
14 BHAKAWA 0.77 0.93 1.88 1.63 4.42 4.04 2.18 1.63 1.26 0.47 0.15 0
15 BHILAIYYA 0.33 0.22 2.81 0.89 5.31 2.66 3.18 1.03 1.5 0.07 0 0
16 BHOJPUR 1.07 1.16 3.72 3.4 3.27 2.45 1.61 0.95 0.56 0.07 0.01 0
17 BHOJPUR JOGI THER 0.4 0.73 1.98 2.85 3.59 5.22 1.46 1.4 0.47 0.49 0 0
18 BIHARIPUR 0.36 0.57 1.24 1.58 2.84 2.55 1.75 1.3 1.24 0.79 0.02 0.06
19 BIJORIYA 0.12 0.33 0.78 0.66 2.24 1.26 1.52 0.6 0.43 0.16 0 0
20 BISHANPUR GULADIYA 0.37 0.45 1.62 3.32 2.1 2.71 1.17 1.36 0.36 0.5 0 0
21 BUJHIYA 0.3 0.87 1.38 1.41 2.24 0.92 1.02 0.34 0.25 0.05 0 0
22 CHAKNAR KUNDA 0.25 0.19 1.47 0.65 2 1.5 1.14 0.7 0.95 0.51 0 0
23 CHITAUNIYA 0.19 0.54 1.17 1.78 1.07 1.07 0.7 0.89 0.25 0.31 0.01 0
24 CHUBAKIYA 0.04 0 0.66 0.4 1.08 0.44 0.84 0.13 0.41 0.22 0 0
25 DAIYA BOJH 0.65 1.66 2.33 1.45 4.74 2.03 1.94 0.54 0.65 0.08 0.02 0.04
26 DANDI ABHAY CHAND 0.51 1.26 1.19 1.7 1.23 1.07 0.62 0.75 0.11 0.16 0.01 0
27 DAULATPUR 0.18 0.2 0.63 0.2 1.43 0.16 0.81 0 0.28 0 0.02 0
28 DUNDA SHUMALI 0.1 0.23 0.87 0.5 1.33 0.58 0.8 0.46 0.41 0.15 0 0
29 FAIZGANJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 FARDIYA MANKARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 FIROJPUR 0.07 0.11 0.4 0.41 1.16 1.17 0.32 0.3 0.13 0.11 0 0
32 GARIBPURA 0.02 0 0.44 0.41 0.96 0.67 0.5 0.63 0.2 0.15 0 0
33 GIRDHARPUR 0.11 0.15 1.04 0.15 1.14 0.62 0.73 0.29 0.24 0.04 0 0
34 GUDVARA 0.16 0.55 0.83 1.49 1.17 1.98 0.53 0.8 0.22 0.28 0 0
35 GURSOULI 0.24 0.4 0.63 1.07 1.26 1.07 1.31 1.17 0.31 0.2 0.02 0.03
36 GWARI 0.2 0.36 0.59 0.71 1.43 1.3 0.81 0.23 0.31 0.03 0.01 0
37 HARSU NAGLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ITOUA DHURA 0.2 0.4 0.65 1.69 1.31 2.06 0.84 0.95 0.34 0.18 0.01 0
39 JAAM ANT RAMPUR 0.2 0.57 0.91 0.42 1.41 0.66 1.2 0.42 0.5 0.06 0.01 0
40 JAAM KHAJUR 0.19 0.06 0.73 0.33 1.15 0.86 0.34 0.27 0.23 0.06 0 0
41 JAM SAWANT SHUMALI 0.02 0.06 0.23 0.32 0.47 0.56 0.25 0.23 0.05 0 0.01 0
42 JAM SAWANT ZANOOBI 0.12 0.17 0.5 0.32 0.78 0.43 0.49 0.12 0.15 0.03 0.02 0
43 JASAI NAGAR 0.15 0.14 0.95 0.51 1.39 0.43 0.51 0.17 0.31 0 0.02 0.03
44 JASAN PUR 0.12 0.25 1.03 1.57 1.79 1.21 0.7 0.41 0.38 0.14 0.02 0.03
45 JAWAHARPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 JUAA JAWAHARPUR 0.33 0.78 1.43 2.17 1.77 2.41 0.91 0.52 0.24 0.16 0 0
47 KARIMGANJ 0.07 0.15 0.59 0.61 0.6 0.36 0.33 0.18 0.11 0.15 0.01 0.03
48 KHAMARIYA 0.01 0.05 0.2 0.25 0.47 0.7 0.12 0.18 0.02 0.05 0 0
49 KHATAULA 0.28 0.67 0.91 1.2 0.92 1.73 0.41 0.72 0.08 0.07 0 0
50 KHEMPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 KHIJARPUR 0.04 0.07 0.3 0.05 0.81 0.48 0.27 0.14 0.22 0.17 0 0
52 KHUTIYA 0.09 0.12 0.4 0.24 0.64 0.45 0.4 0.21 0.15 0.02 0 0
53 LAHSOI 0.04 0.09 0.66 0.72 0.92 0.78 0.69 0.53 0.26 0.12 0 0
54 LAKHANPUR 0.1 0.09 0.62 0.41 1.21 0.43 0.5 0.23 0.17 0.05 0 0
55 MADHOPUR 0.13 0.2 0.69 1.15 0.58 0.8 0.29 0.27 0.21 0.24 0 0
56 MADHUKARPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 MAKSOODANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 MALHPUR SAVRAH 0.13 0.22 0.49 0.43 0.8 0.74 0.51 0.52 0.19 0.13 0.01 0
59 MANDANPUR JANUBI 0.12 0.32 0.48 0.47 0.71 0.39 0.36 0.3 0.1 0.06 0 0
60 MANDANPUR SHUMALI 0.3 0.41 0.97 0.95 1.35 1.49 0.95 0.58 0.17 0.02 0 0
61 MANUA PATTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 MAVAI KAJIYAAN 0.15 0.34 0.58 0.75 0.78 0.79 0.54 0.34 0.17 0.06 0.01 0
63 MIRJAPUR AURANGABAD 0.29 0.9 0.44 0.71 0.81 0.61 0.48 0.35 0.1 0.06 0.01 0.02
64 MIRZAPUR RANJIT 0.42 0.67 0.71 0.67 0.64 0.48 0.42 0.27 0.09 0.06 0 0
65 MITAPUR JAGEER 0.06 0.13 0.27 0.27 0.68 0.34 0.31 0.1 0.1 0 0 0
66 MOHAMMADPUR 0.06 0.11 0.49 0.41 0.55 0.34 0.19 0.19 0.14 0.06 0 0
67 MUDIYA MUKARRAMPUR 0.16 0.24 0.64 0.59 0.6 0.39 0.42 0.3 0.17 0.07 0 0
68 MURARPUR MURCHODA 0.09 0.15 0.36 0.48 0.52 0.44 0.2 0.13 0.07 0.05 0 0
69 NADELI 0.22 0.16 0.7 0.58 1.16 0.88 0.44 0.27 0.12 0.02 0 0
70 NANDPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 NARASUA BHAIRPURA 0.15 0.3 0.63 0.75 0.86 0.9 0.51 0.32 0.21 0.07 0 0
72 NARAYAN NAGLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 NAULI 0.32 1.05 0.61 1.58 0.66 1.63 0.36 0.8 0.19 0.32 0 0
74 NAZARGANJ 0.05 0.18 0.43 0.67 0.59 0.68 0.34 0.42 0.3 0.08 0 0
75 PACHPEDA 0.16 0.35 0.69 0.82 1.16 0.86 0.57 0.38 0.28 0.11 0.01 0.02
76 PANDERA 0.14 0.32 0.75 1.4 0.9 1.03 0.51 0.54 0.14 0.06 0 0
77 PANWADIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 PAROHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 PINDAREE ASHOK 0.02 0.06 0.32 0.14 0.63 0.55 0.33 0.18 0.1 0.06 0 0
80 PINDARI ABHAY CHAND 0.12 0.39 0.38 0.83 0.45 0.55 0.23 0.22 0.07 0.1 0 0
81 PRITHVIPUR 0.08 0.23 0.33 0.38 0.65 0.5 0.38 0.03 0.12 0.04 0 0
82 PUNAI 0.08 0.13 0.38 0.57 0.44 0.42 0.18 0.12 0.06 0.04 0 0
83 RAI NAWADA 0.1 0.25 0.45 0.8 0.61 1.12 0.32 0.67 0.17 0.31 0 0
84 RAITVADA 0.07 0.11 0.51 0.33 0.45 0.26 0.21 0.21 0.11 0.1 0 0.01
85 RAJPURA 0.09 0.33 0.27 0.71 0.39 0.79 0.18 0.39 0.05 0.16 0 0
86 RAJU NAGLA 0.12 0.15 0.53 0.36 0.56 0.34 0.2 0.08 0.06 0.05 0 0
87 RATAN GARH 0.03 0.05 0.36 0.61 0.57 0.48 0.43 0.26 0.2 0.15 0.01 0
88 RATANPUR NODANDI 0.06 0.09 0.17 0.11 0.26 0.14 0.13 0.01 0.02 0 0 0
89 ROHANIYA 0.32 0.59 0.58 0.77 0.8 0.59 0.3 0.13 0.07 0.01 0 0
90 RUDKI 0.18 0.2 0.61 0.23 0.74 0.19 0.36 0.1 0.22 0.03 0 0
91 SAKRAS 0.12 0.28 0.51 0.59 0.33 0.24 0.17 0.16 0.07 0.04 0 0
92 SHAHPUR DANDI 0.12 0.17 0.59 0.51 0.62 0.54 0.3 0.14 0.1 0.05 0 0
93 SIKARI 0.01 0.05 0.26 0.36 0.49 0.63 0.24 0.25 0.03 0.06 0 0
94 SILLI JAGEER 0.13 0.17 0.61 0.82 0.76 0.83 0.52 0.49 0.16 0.11 0 0
95 SIMRA 0.04 0.07 0.15 0.27 0.28 0.53 0.12 0.23 0.04 0.11 0 0
96 SISAI 0.05 0.14 0.36 0.44 0.33 0.33 0.27 0.19 0.18 0.08 0 0
97 SIYATHERI 0.09 0.23 0.36 0.38 0.5 0.34 0.22 0.09 0.14 0.08 0 0
98 SUKATIYA 0.34 0.61 0.59 0.57 0.48 0.3 0.36 0.14 0.08 0.03 0 0
99 TANDA CHHANGA 0.01 0.01 0.2 0.16 0.26 0.08 0.18 0.09 0.06 0.03 0 0
100 TANDA MEER NAGAR 0.02 0.06 0.12 0.05 0.3 0.14 0.21 0.12 0.07 0.01 0 0
101 TEHRA 0.03 0.06 0.16 0.1 0.28 0.19 0.17 0.13 0.03 0.01 0 0
102 TILMACHI 0.02 0.02 0.16 0.15 0.29 0.37 0.12 0.15 0.02 0.01 0 0
103 TIULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 UGANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 UNAI KHALSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 UNAI MAKRUKA 0.12 0.16 0.79 0.65 0.6 0.55 0.42 0.53 0.15 0.13 0 0
107 UTARSIA MAHOLIYA 0.1 0.11 0.46 0.5 0.64 0.62 0.3 0.42 0.23 0.21 0.01 0
108 UTRASIYA SHAMUKHIYA 0.2 0.6 0.42 0.84 0.8 1.15 0.48 0.63 0.12 0.26 0 0.01
Total 6.51 12.8 26.61 30.96 38.21 34.92 20.56 16.29 7.94 4.91 0.17 0.11

Download In Excel               Print