Back  
R8.6.1 DSC Enrollment Status Report
State : UTTAR PRADESH District : PRAYAGRAJ
S.No Block DSC Enrollment
Block Panchayat
Total Ist Signatory 2nd Signatory Total Ist Signatory Name 2nd Signatory Name
1 2 3 4 5
1 BAHADURPUR 1 1 1 66 0 0
2 BAHRIA 1 1 1 87 0 0
3 BHAGWATPUR 1 1 1 46 0 0
4 CHAKA 1 1 1 21 0 0
5 DHANUPUR 1 1 1 108 0 0
6 HANDIA 1 1 1 80 0 0
7 HOLAGARH 1 1 1 54 0 0
8 JASRA 1 1 1 63 0 0
9 KARCHHANA 1 1 1 80 0 0
10 KAUDHIYARA 1 1 1 57 0 0
11 KAURIHAR 1 1 1 36 0 0
12 KORAON 1 1 1 115 0 0
13 MANDA 1 1 1 69 0 0
14 MAUAIMA 1 1 1 56 0 0
15 MEJA 1 1 1 75 0 0
16 PHULPUR 1 1 1 67 0 0
17 PRATAPPUR 1 1 1 83 0 0
18 SAHASO 1 1 1 45 0 0
19 SAIDABAD 1 1 1 93 0 0
20 SHANKARGARH 1 1 1 76 0 0
21 SORAON 1 1 1 48 0 0
22 SRINGVERPUR 1 1 1 50 0 0
23 URUWAN 1 1 1 66 0 0
Total 23 23 23 1541 0 0

Download In Excel